Algemene voorwaarden en privacy

De bepalingen van het hiernavolgend wettelijk bericht zijn van toepassing op alle bezoekers van deze website.

De onderneming

De website www.talentvoorsales.be is van Cevora vzw net zoals het onderdeel MyCevora, met als zetel E. Plaskylaan 144 te 1030 Brussel. Het algemeen telefoonnummer is 078 15 36 02.

De bescherming van de intellectuele rechten op Cevora en zijn inhoud

Alle rechten over de inhoud en de architectuur van Cevora, en met name -doch niet uitsluitend- over de foto’s, teksten, logo’s, slogans, handelsnamen zijn voorbehouden. Ze worden beschermd door de nationale wetteksten en reglementaire teksten die elke bezoeker van de site noodzakelijkerwijs moet naleven.

Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van Cevora of van de eventuele andere rechthebbenden is elke reproductie, verhuur, uitlening, radio-omroep of gebruik voor openbare uitvoering van Cevora en de inhoud ervan, door om het even welk middel, verboden.

Beperkte uittreksels van de inhoud van talentvoorsales.be mogen evenwel worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming, voor zover de bron uitdrukkelijk en duidelijk wordt vermeld. Deze publicatie mag in geen geval en op geen enkele wijze worden vergoed.

De draagwijdte van de informatie die MyCevora bevat

Dit onderdeel is bestemd om informatie ter beschikking te stellen voor klanten over de opleidingen, premies en andere diensten van Cevora.

Hoewel Cevora zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert Cevora niet dat al die informatie adequaat, juist en volledig is, noch dat dit onderdeel alomvattend is.

Cevora kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld als gevolg van het gebruik van de informatie die op talentvoorsales.be voorkomt of als gevolg van de afwezigheid van een specifieke informatie.

De informatie die op talentvoorsales.be wordt verstrekt, is niet bedoeld om als basis te dienen voor de evaluatie van Cevora.

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoeker van Cevora

De overdracht van persoonsgegevens aan Cevora door de werkgever gebeurt op zijn eigen verantwoordelijkheid. De persoonsgegevens worden beschermd door de wet van 8 december 1992 die nauwkeurige verplichtingen oplegt voor de bescherming van deze gegevens. De werkgever moet eerst de schriftelijke toestemming vragen aan de bedienden wiens persoonlijke gegevens gecommuniceerd worden.

Privacy

De persoonsgegevens worden door Cevora als verwerker verzameld in het kader van het beheer van de klanten en potentiële klanten (hierna: klanten).

De verwerking van de gegevens gebeurt in het kader van het beheer van de relaties tussen Cevora en haar klanten en met het oog op de prestaties van diensten van Cevora aan deze klanten.

Deze gegevens zullen ook aan onderaannemers van Cevora worden medegedeeld steeds in het kader van een overeenkomst met deze onderaannemers betreffende de uitvoering van specifieke taken met het oog op de verwerking van de gegevens.

Deze gegevens mogen ook gebruikt worden om u op de hoogte te houden van onze producten en diensten en worden niet aan derden verkocht.

Wanneer u de MyCevora account voor uw bedrijf beheert zult u de gegevens binnen de bedrijfsaccount vertrouwelijk behandelen.

U kunt uw persoonsgegevens inzien en ze eventueel laten verbeteren door een mail te sturen naar [email protected].
Indien u uw bedrijfsgegevens wenst te wijzigen hebben wij ook de ingevulde algemene voorwaarden nodig. U kunt al uw gegevens ook aanpassen via uw MyCevora-account

  • De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoeker van Cevora

De overdracht van persoonsgegevens aan Cevora door de werkgever gebeurt op zijn eigen verantwoordelijkheid. De persoonsgegevens worden beschermd door de wet van 8 december 1992 die nauwkeurige verplichtingen oplegt voor de bescherming van deze gegevens. De werkgever moet eerst de schriftelijke toestemming vragen aan de bedienden wiens persoonlijke gegevens gecommuniceerd worden.

Cookiewetgeving

Op deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een bestandje dat vanuit de server van de website op de harde schijf van uw computer terechtkomt wanneer je de website raadpleegt.

De code die in de cookie verwerkt is laat toe de pc te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies worden gebruikt om uw woonplaats en uw taalkeuze te registreren zodat u bij een later bezoek deze website onmiddellijk in de door u gekozen taal te zien krijgt.

  • Wat zijn cookies?

Een cookie is een tekstbestandje dat op de harde schijf van uw pc geplaatst wordt op het moment dat u een site bezoekt. In dit bestandje staan de naam van het cookie, de waarde (dat kan een unieke code zijn), de vervaldatum en de domeinnaam waarnaar het cookie verstuurd kan worden als u diezelfde site een volgende keer bezoekt. Dankzij de cookie kan de server dan uw computer herkennen en kan hij zelfs inspelen op uw surfgedrag.

  • Cevora gebruikt twee soorten cookies:
    • Sessiecookies onthouden uw voorkeuren alleen tijdens die ene surfsessie.
    • Permanente cookies blijven op uw harde schijf staan tot u ze zelf wist of tot de einddatum van het cookie bereikt is.

Cookies helpen u om informatie sneller te raadplegen omdat bepaalde gegevens – zoals de taalkeuze – vanaf het tweede bezoek automatisch ingesteld staan. De website herkent u dus. Dat hoeft niet noodzakelijk een probleem te zijn. Veel websites gebruiken cookies om een optimale werking te kunnen verzekeren. Hoewel u het gebruik van cookies kan uitzetten in uw browser, zal dit mogelijk tot gevolg hebben dat de Cevora website niet meer naar behoren zal functioneren.