1. Evalueer

Volg je zaken goed op.

Je kon zonet een deal sluiten. Proficiat!
Maar het is nog niet gedaan. Maak tijd om je zaken op te volgen.

Follow-up, evalueer

 • Lees meteen na het gesprek je nota’s en vul aan.
 • Heb je fouten gemaakt? Welke aspecten waren goed en waarom?
 • Welke informatie en argumenten vergat je naar voren te brengen? Welke referenties, statistieken, bewijzen, enz. ben je vergeten mee te geven?
 • Heeft de klant een bestelling geplaatst? Voldoet die aan je verwachtingen en indien niet, waarom niet?
 • Welke acties ga je ondernemen om de afspraken met de klant na te komen?

<< FOLLOW-UP   |  Volgende >

2. Omgaan met klachten

Elke klacht is een opportuniteit.

Elke klacht is een opportuniteit. Wees de klant dankbaar!Omgaan met klachten

Vermijd klachten door:

 • Een goede dienstverlening en een luisterende houding.
 • Duidelijke afspraken rond verwachtingen.
 • Tijdig informeren wanneer een afspraak niet doorgaat.
 • Beschikbaar zijn en fouten durven toegeven.
 • Krediet opbouwen door te werken aan een goede relatie.

Een klacht? Luister aandachtig.
Bedank voor de feedback en los het op.

Kalmeren, analyseren, doen, opvolgen

Een klacht is een KADO:

 • Kalmeren: Luister aandachtig naar de klant. Toon begrip.
 • Analyseren: Stel bijkomende vragen. Vat samen: Bedoelt u…?
 • Doen: Stel een concrete oplossing voor en vraag zijn akkoord. Bedank voor het uiten van de klacht.
 • Opvolgen: Verwittig de betrokken partijen en volg op. Check of de klant tevreden is.

De manier waarop je op de klacht reageert, maakt het verschil.
Een klant die zijn klacht uit, geeft de kans om de schade te herstellen en iets met zijn feedback te doen.
Een ontevreden klant maakt slechte reclame. Een efficiënt opgeloste klacht is een vorm van positieve reclame.

Bij een goede klachtenbehandeling wordt 54 tot 70% een trouwe klant.
Wanneer de afhandeling ook snel gebeurt, wordt zelfs 95% een trouwe klant.

<< FOLLOW-UP   |  Volgende >

3. Contacten onderhouden

Duurzame relaties zijn winstgevend.

Onderhoud je contacten en zorg voor duurzame, winstgevende relaties met tevreden klanten. Zo zal de klant je bij een volgende gelegenheid niet vergeten!

Contacten onderhouden, winstgevende relaties, tevreden klanten

 • Zoek krantenartikelen die interessant zijn voor je klant en stuur ze door met een persoonlijk berichtje.
 • Nodig de prospect uit bij de presentatie van jullie nieuw product.
 • Organiseer een bedrijfsbezoek of jaarlijkse samenkomst voor je top-klanten.
 • Bied een presentatie of uiteenzetting aan voor de medewerkers van je prospect.
 • Nodig de klant uit voor een bezoek aan een beurs en begroet hem persoonlijk.
 • Schenk vrijkaarten voor een evenement.
 • Houd een klantenenquête.
 • Laat extra service- en reparatieopdrachten uitvoeren en wees er zelf bij.
 • Bied bij een mooi contract een business lunch aan.

<< FOLLOW-UP