1. Wat kopen klanten?

De behoeftepiramide.

De Amerikaanse psycholoog Abraham Maslow stelt dat het gedrag van mensen vooral gedreven wordt door hun behoeften.

Koopgedrag

Zo kunnen we ook het koopgedrag beter begrijpen:

 • Behoeften en verwachtingen worden bepaald door de situatie.
 • Behoeften zijn ook individueel bepaald: wat de ene kiest is voor de ander onbelangrijk.
 • Zodra aan een behoefte wordt voldaan, ontstaat alweer een nieuwe behoefte.

Behoeftepiramide

Maslow plaatst de behoeften in een piramide met een hiërarchie op 5 niveaus:

 • Primaire of lichamelijke behoeften. Je wil overleven: eten, onderdak, warmte, enz.
 • Behoefte aan veiligheid en zekerheid. Je wil je levensniveau behouden: bescherming, rust, houvast, orde, enz.
 • Behoefte aan sociaal contact. Je wil aanvaard worden: contacten, samenhorigheid, gezelligheid, affectie, enz.
 • Behoefte aan erkenning en imago. Je wil gewaardeerd worden als individu: prestige, status, respect voor je kennis en kunde, enz.
 • Behoefte aan zelfontplooiing. Je wil verder groeien: creativiteit, ontdekken, jezelf bewijzen, enz.

<< SALESGESPREK   |  Volgende >

2. Verkenning

Ontdek wat je klant écht wil.

Hoe peil je naar de behoeften van je klant?
Horen, zien en. . . vragen stellen.

Verkenning

Gestructureerd de juiste vragen stellen, daarmee achterhaalt een professional de belangrijkste koopbehoeften en koopmotieven van het bedrijf, maar ook van zijn gesprekspartner als persoon.

Stel voldoende vragen en luister. Veronderstellingen leiden tot tijdverlies en misverstanden.
De vraag is wat de klant écht wil?

 • Waar is behoefte aan en waarom?
 • Welke zaken beïnvloeden de behoeftes?
 • Welke criteria worden in de beslissing betrokken?

Wants en needs

Er is een verschil tussen ‘wants’ en ‘needs’.
Een klant koopt pas een product als hij daarmee geholpen wordt. Probeer zowel de rationele als de emotionele koopmotieven te achterhalen.

Bijvoorbeeld:

Ik wil een auto . . .
Want . . . ik wil gemak en mobiliteit!!

Ik wil een financieel jaarverslag . . .
Want . . . ik wil weten hoe we er financieel voorstaan!!

Ik wil een cursus timemanagement . . .
Want . . . ik wil structuur, overzicht en controle krijgen over mijn hopen taken!!

<< SALESGESPREK   |  Volgende >

3. Vragen en doorvragen

Pas de LSD-methode toe.

Je leidt het gesprek en wil tot een transactie komen.

 • Je weet al wie de prospect is.
 • Je kent zijn rol binnen het bedrijf.
 • En nu wil je zijn koopmotieven ontdekken.

LSD-methode

Pas de LSD-methode toe:

 • Luisteren
 • Samenvatten
 • Doorvragen

Dat doe je zo:

 • Stel open vragen.
 • Stel vragen die tot commitment leiden.
 • Stel geen tweeledige of langgerekte vragen.
 • Stel je vraag en geef de klant dan ruimte om te antwoorden.
 • Leer goed luisteren en doorvragen.
 • Zorg voor een logische structuur in je vraagstelling.
 • Observeer het non-verbale gedrag van de klant.
 • Vang de belangrijke elementen in zijn antwoorden op. Vertaal emoties naar behoeften. Herformuleer de info. Zo toon je interesse en behoud je de rode draad. Ga volledig tot het einde in de redenering.
 • Vind de klant zijn akkoord en ga samen voor de Ja.

<< SALESGESPREK   |  Volgende >

4. Soorten vragen

De juiste vraag voor het juiste antwoord.

Met de juiste vragen achterhaal je precies wat je wil weten.

Soorten vragen

Wie? Wat? Waar? Waarom? Wanneer? Hoe?

Open vragen

Wie, wat, waar, wanneer, hoe, . . .
Je wil een maximum aan informatie verkrijgen door de klant vrij te laten praten.

 • Wat is voor u belangrijk in dit product/deze dienst?
 • Wat hebt u nodig om uw doelen te bereiken?
 • Welke verbeterpunten wenst u van uw huidige leveranciers?
 • Wat vinden uw klanten belangrijk en waaraan moeten wij dus ook denken?
 • Volgens mij kan onze dienst (. . .) voor u een meerwaarde bieden voor . . . Hoe ziet u dat?
 • Wat zou u anders willen zien?
 • Wat zou volgens u de ideale oplossing zijn voor . . . ?

Gelinkte vragen

Wat bedoelt u precies met mooi? groot? snel? ruim? duur?
Je gaat preciseren en doorvragen naar de kwalitatieve elementen. Zo leer je de waarden en rangorde van je klant kennen.

 • Wat bedoelt u precies met snelle levering?
 • Wat bedoelt u precies met design?
 • Wat is voor u duur?

Controlevragen

Met andere woorden . . . Dus u wil zeggen . . . Als ik het goed begrijp, bedoelt u . . .
Je controleert of je goed begrijpt wat de klant bedoelt. Indien nodig kan de klant je corrigeren of meer duidelijkheid verschaffen over zijn wensen.

 • Als ik u goed begrijp, zoekt u een kraan met kwaliteit X die voldoet aan norm Y (voor dit type klant)?
 • Wat u zoekt is dus een badkamer die makkelijk te onderhouden is en aan de groene normen voldoet?

Gesloten vragen

Met dit soort vragen verwacht je een bevestiging van de klant. Hij antwoordt met Ja of Nee.
Je hoopt natuurlijk op een Ja. Een opeenvolging van Ja’s vergroot de kans op aankoop.

 • U vraagt wel degelijk dit onderdeel?
 • Is dit een oplossing voor uw probleem?

<< SALESGESPREK   |  Volgende >