1. Bewust communiceren

Niet alleen wat je zegt, maar ook hoe je het zegt is van belang.

Je wilt je klant overtuigen, en je wilt verkopen. Je hebt een salespitch, natuurlijk. Wat je zegt is erg belangrijk, maar ook hoe je het zegt, is van belang.

Verbale, para-verbale, non-verbale communicatie

Je communiceert op drie niveaus:

 • Het verbale (7%)
  Je woorden, de boodschap die je overbrengt.
 • Het para-verbale (38%)
  Je stem, je intonatie en spreektempo.
 • Het non-verbale (55%)
  Je houding, je mimiek, je bewegingen en hoe je eruit ziet, maar ook of je oogcontact maakt.

Ondersteun je boodschap

Para-verbale, non-verbale communicatie

Met je stem en je houding kan je je enthousiasme en je overtuiging communiceren. Door oogcontact te maken, geef je de klant aandacht en toon je dat je oprecht bent. Maar als je intonatie en je lichaamstaal niet overeenkomen met wat je zegt, zal je klant aan jouw mooie woorden weinig geloof hechten.

<< VAARDIGHEDEN   |  Volgende >

2. Actief luisteren

Klanten willen jouw aandacht. Verkopen doe je niet alleen door te praten, maar ook door te luisteren.

Klanten willen jouw aandacht. Door actief te luisteren kan je meteen op vragen van je klant inspelen. En voor je ‘t weet is hij verkocht!

Je hebt 2 ogen, 2 oren en 1 mond

Klanten aandacht geven

Gebruik ze!

 • Toon je interesse door oogcontact te maken. Zo trek je ook de aandacht van je klant en beperk je de kans op afleiding.
 • Luister aandachtig naar wat je klant zegt.
 • Beantwoord zijn vragen en reageer op zijn bekommernissen.

Geef je klant de ruimte om ook wat te zeggen en luister aandachtig

Aandachtig luisteren

 • Succesvolle verkopers stellen zelf véél vragen, en laten dan vooral de klant aan het woord.
 • Knik tussendoor als teken van aandacht.
 • Glimlach en laat pauzes.
 • Analyseer wat je hoort, vat samen en vraag bijkomende uitleg.

Onderbreek je klant niet en beheers je emoties

Niet onderbreken

 • Vermijd gedrag of gebaren die de aandacht afleiden. Kijk niet op je uurwerk, begin niet te rommelen of te spelen met potlood of gsm.
 • Zeg nooit: “Ik moet nog naar een belangrijke klant”. Elke (potentiële) klant verdient jouw aandacht.
 • Reageer op ideeën, niet op personen.
 • Wik je woorden.

<< VAARDIGHEDEN   |  Volgende >

3. De 4 geheimen van salessucces

Vertrouwen is de sleutel tot succes!

Vertrouwen is de sleutel tot succes!

Klanten kopen niet van bedrijven, maar van mensen. Speel in op gevoelens en bouw het wederzijds vertrouwen op.

ABCD-model, able, believable, connected, dependable

Volgens het ABCD-model bouw je vertrouwen op door deze vier kenmerken te belichamen:

 • Able: Je bent competent en weet waarover je het hebt. Je leidt het gesprek en stelt de juiste vragen.
 • Believable: Je bent integer en oprecht. Je maakt duidelijk waar je voor staat. Je toont passie en neemt verantwoordelijkheid.
 • Connected: Je maakt verbinding met je klant en ontdekt passies en drijfveren. Je begrijpt vanuit welke context en (on)zekerheid hij aan tafel zit.
 • Dependable: Je bent betrouwbaar en komt je afspraken na. Je levert net dat beetje meer dan de klant verwacht.

(Ken Blanchard trustWorks!®)

<< VAARDIGHEDEN   |  Volgende >

4. Assertief communiceren

Soms moet je de koe bij de horens vatten, maar dan zonder je klanten te kwetsen.

Assertief communiceren betekent opkomen voor je mening zonder de ander te kwetsen.

Volg het DESC-script:
Describe > Express > Specify > Consequence

Describe
Beschrijf de feiten onmiddellijk, wees concreet en blijf objectief.
Ik merk; ik stel vast; ik ervaar dat… Beschrijf wat er gebeurt in de IK-vorm.
DESC-script: describe

 

Express
Zeg oprecht hoe je je daarbij voelt. Het vergroot de impact van je boodschap!
Ik vind het vervelend; ik voel me hier niet goed bij…
DESC-script: express

 

Specify
Geef aan wat je wil dat er verandert. Streef naar oplossingen.
Ik stel voor dat; als we nu eens proberen om….
DESC-script: specify

 

Consequences
Geef aan wat de oplossing die je voorstelt voor beide partijen oplevert.
Zo zal je zien dat; op die manier kunnen we…
DESC-script: consequences

<< VAARDIGHEDEN   |  Volgende >

Voorbeeld: Assertief communiceren

Een voorbeeldsituatie om het DESC-script op toe te passen.

De volgende situatie is een goed voorbeeld om het DESC-script op toe te passen:

DESC-script: voorbeeld

Je key account maakt er een gewoonte van om op het laatste nippertje zijn wekelijkse bestelling te wijzigen. Hierdoor moet jij je collega’s motiveren om keer op keer een aanpassing te doen in het ordersysteem. Dit geeft wat spanning en soms komt daardoor de tijdige levering in het gedrang.

Je beslist om deze klant een mail te sturen. Hoe zou jij dit formuleren volgens het DESC-script?

Bekijk hier de modeloplossing

<< VAARDIGHEDEN   |  Volgende >