1. Time management

Time is money, maar hoe vul je die tijd best in?

Time is money. Goed time management helpt stress vermijden. Maak een onderscheid tussen hoofd- en bijzaken.

Elke dag van je leven telt vierentwintig uur. Hoe vul je die tijd best in?

Laat je inspireren door het verhaal van de keien, de kiezels en het zand.

Keien,-kiezels,-zand

Het glas is een metafoor voor je leven.
De ruimte in het glas is beperkt, net zoals de tijd die je hebt in je leven.
De kunst is erin te slagen je glas te vullen met de keien, de kiezels en het zand.
De keien staan voor de belangrijkste dingen in je leven,
zowel op het werk als privé.

Keien: belangrijkste dingen in je leven

De kiezels zijn je tussendoortaken.
Ze moeten nu eenmaal gebeuren.

Kiezels: tussendoortaken

De zandkorrels staan voor het overschot aan leuke tussendoortjes.

Zandkorrels: overschot aan leuke tussendoortjes

Wie zijn glas eerst met zand of kiezels vult,
heeft geen plaats meer voor de keien.
Als je slim bent, geef je voorrang aan de belangrijke zaken in het leven.
Vul je glas dus eerst met keien.
Bepaal zelf welke jouw keien zijn.
Stel je eigen prioriteiten en ga je eigen weg!

<< VAARDIGHEDEN   |  Volgende >

2. Prioriteiten stellen

Wat moet je nu meteen doen en wat kan je later nog doen?

Het belangrijkste aspect van goed time management, is prioriteiten stellen. Bepaal daarom meteen hoe belangrijk of dringend je taken zijn.

Doe nu, doe later, delegeer of dump

 1. Belangrijk + dringend = DOE NU
  Dit zijn crisissituaties!
  Bv. afspraak missen = klant verliezen
 2. Belangrijk + niet dringend = DOE LATER
  Maar hiervoor een planning op.
  Bv. administratie, database updaten
 3. Niet belangrijk + dringend = DELEGEER
  Dit hoef je niet zelf te doen.
  Bv. Schakel de telefoon door.
 4. Niet belangrijk + niet dringend = DUMP
  Het zijn onbenullige onderbrekingen. Negeren dus.
  Bv. Junkmail.

To Do List

To Do List

 1. Focus op je persoonlijke doelstellingen.
  Daarvoor word je betaald.
 2. Beslis meteen: Doe nu, Doe later, Delegeer, Dump?
 3. Doe geen werk van anderen.

<< VAARDIGHEDEN   |  Volgende >

3. Tips voor timemanagement

Snelle tips om efficiënter te werken.

Als je je prioriteiten gesteld hebt, ben je nog niet klaar. Je moet niet alleen de juiste dingen op het juiste moment doen. Om efficiënt te werken, moet je de dingen ook juist doen!

Tips time management

Enkele tips:

 • Zonder je af om ongestoord te kunnen werken.
 • Houd je bureau netjes en opgeruimd.
 • Voorzie één agenda en plan realistisch.
 • Evalueer tussendoor je planning. Aanpassen mag!
 • Doe één taak tegelijk en werk die in één keer af.
 • Om productief te blijven, moet je ook pauzes nemen.

<< VAARDIGHEDEN   |  Volgende >