1. Evalueer

Volg je zaken goed op.

Je kon zonet een deal sluiten. Proficiat!
Maar het is nog niet gedaan. Maak tijd om je zaken op te volgen.

Follow-up, evalueer

  • Lees meteen na het gesprek je nota’s en vul aan.
  • Heb je fouten gemaakt? Welke aspecten waren goed en waarom?
  • Welke informatie en argumenten vergat je naar voren te brengen? Welke referenties, statistieken, bewijzen, enz. ben je vergeten mee te geven?
  • Heeft de klant een bestelling geplaatst? Voldoet die aan je verwachtingen en indien niet, waarom niet?
  • Welke acties ga je ondernemen om de afspraken met de klant na te komen?

<< FOLLOW-UP   |  Volgende >