1. Wat kopen klanten?

De behoeftepiramide.

De Amerikaanse psycholoog Abraham Maslow stelt dat het gedrag van mensen vooral gedreven wordt door hun behoeften.

Koopgedrag

Zo kunnen we ook het koopgedrag beter begrijpen:

  • Behoeften en verwachtingen worden bepaald door de situatie.
  • Behoeften zijn ook individueel bepaald: wat de ene kiest is voor de ander onbelangrijk.
  • Zodra aan een behoefte wordt voldaan, ontstaat alweer een nieuwe behoefte.

Behoeftepiramide

Maslow plaatst de behoeften in een piramide met een hiërarchie op 5 niveaus:

  • Primaire of lichamelijke behoeften. Je wil overleven: eten, onderdak, warmte, enz.
  • Behoefte aan veiligheid en zekerheid. Je wil je levensniveau behouden: bescherming, rust, houvast, orde, enz.
  • Behoefte aan sociaal contact. Je wil aanvaard worden: contacten, samenhorigheid, gezelligheid, affectie, enz.
  • Behoefte aan erkenning en imago. Je wil gewaardeerd worden als individu: prestige, status, respect voor je kennis en kunde, enz.
  • Behoefte aan zelfontplooiing. Je wil verder groeien: creativiteit, ontdekken, jezelf bewijzen, enz.

<< SALESGESPREK   |  Volgende >